Undervisningen > Vejledning

Skolevejledning på Onsild Idrætsefterskole

Skolevejledningen på Onsild Idrætsefterskole varetages af Jette Frederiksen

Kontakt

Vi kan kontaktes på skolens tlf.nr. 98 54 44 33 eller på skolevejledningens mailadresse: jette@marker-it.dk

Læseplan for vejledningen

Formålet med skolevejledningen er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Gennem en grundig personlig vejledning og en række individuelle og fælles aktiviteter skal den enkelte elev forberede og træffe beslutning om sit uddannelses- og erhvervsvalg, ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Følgende centrale kundskabs- og færdighedsområder indgår i undervisningen:

  • Orientering om uddannelses- og erhvervsmuligheder – nationalt og
    internationalt
  • Informationssøgning
  • Jobsøgning
  • Arbejdsmarkedsforhold og vilkår for medarbejdere og selvstændige
  • Aktivt arbejde med personlig uddannelsesplan

Uddannelsesplan

Vejledningen tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, og hver elev vil få min. to samtaler med vejlederen i løbet af skoleåret. Vi vil arbejde videre på elevens uddannelsesplan, som skal sendes med til den kommende uddannelsesinstitution sammen med ansøgningsskema til den pågældende ungdomsuddannelse.

FTU-skema

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne sker midt i marts. Vejlederne hjælper med at udfylde ansøgningsskemaerne på www.optagelse.dk og med at tjekke dem, før de digitalt sendes til de respektive ungdomsuddannelser. FTU-skemaet skal underskrives af eleven, forældrene, vejlederen og skolens forstander. Skolen sender skemaet til den uddannelsesinstitution, som eleven har som første ønske.

Årsplan for vejledningen

August
Valg af boglige fag i forhold til ønske om ungdomsuddannelse.

September
1. samtalerunde med vejlederen igangsættes og fortsætter løbende.

November
Arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave sættes i gang Brobygning på ungdomsuddannelserne for 10. klasse i 1 uge.

Januar
Ungdomsuddannelserne begynder at have Åbent Hus arrangementer (følg med i dagspressen)

Februar
Afsluttende vejledningssamtaler med henblik på udfærdigelse af ansøgningsskemaer til ungdomsuddannelserne. Så vidt muligt skal eleverne have skemaerne færdiggjort, så de kan få papirerne med hjem i vinterferien til godkendelse og underskrift.

Marts
Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Ansøgningsskema skal afleveres senest den 1. marts. Ansøgningsskema skal sendes digitalt.

April
Opsamling af de elever, der er uafklarede

Maj
I slutningen af maj får den enkelte elev besked fra den ønskede uddannelsesinstitution vedr. optagelse

Vejledningsaktiviteter

Brobygning

Eleverne i 10. klasse deltager i den obligatoriske brobygning i 1 uge i løbet af november måned. Brobygningen har til formål at bidrage til afklaring af valg af ungdomsudannelse efter 10. klasse. Eleverne er i brobygning i Hobro, Viborg eller Aalborg for at kunne tilgodese alle ønsker. Eleven bor på Onsild Idrætsefterskole, som betaler udgifterne til transport.

Obligatorisk selvvalgt opgave

Denne opgave, forkortet OSO, er en obligatorisk opgave, som elever i 10. klasse skal udfærdige. Opgaven tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og har til formål at øge elevens afklaring i forhold til en kommende ungdomsuddannelse. Opgaven påbegyndes i november og afsluttes med en fremlæggelse for OSO-vejlederen i begyndelsen af februar.

Information

Hvis man har adgang til internettet er der portalen Uddannelsesguiden hvor der er et stort udbud af informationer om f.eks. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, adgangskrav, jobmuligheder og meget mere. Prøv også at lege lidt med boksen “Spil og værktøjer”. Hjemmesidens adresse er www.ug.dk

Skole-hjem samarbejde

Vi har som udgangspunkt, at elevens fremtidige uddannelsesdrømme er et naturligt samtaleemne i hjemmet. Derfor er forældre selvfølgelig velkommen til at kontakte vejlederne for en uddybende samtale om, hvilke muligheder eleven har.