14
IMG 1404

niveauopdelt undervisning

På Onsild Idrætsefterskole møder alle eleverne niveauopdelt undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik.
Eleverne er i første omgang med til selv at finde ud af hvilket niveau de er på.
Da alle holdene har timerne samtidig i netop de tre fag, vil der være mulighed for flytning fra et niveau til et andet i løbet af året. Dette sker dog kun igennem et samarbejde mellem eleven, faglæreren og kontaktlæreren.

tolærerordning

På Onsild Idrætsefterskole tilbyder vi undervisning i en lang række boglige fag og idrætslige fag. Eleverne kan på Onsild i en lang række fag opleve at der er to lærere på i undervisningen. En primær faglærer og en støttelærer. Denne model er med til at give eleverne de bedst tænkelige forudsætninger for god indlæring og læringsoplevelse. Lærerne støtter op i såvel timerne som i studietiden hver aften mellem 18.30 og 19.30.

PR & Medier fokusfag på lille efterskole i Nordjylland

For første gang har jeg siddet sammen med en klasse, hvor jeg turde række hånden i vejret, uden at nogen kiggede underligt på mig. Jeg har altid fået ad vide, at jeg var så klog, og at jeg havde svar på alt.

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet