idrætsfag

På Onsild Idrætsefterskole består idrætsfagene både af obligatoriske fag og fokusfag

Fodbold Drenge som fokusfag

Forskellige idrætsgrene

Der er gode muligheder for at dyrke idræt i fritiden - både i skolens hal og udendørs. De mange forskellige fag giver eleverne mulighed for at afprøve nye idrætsgrene.

fokusfag

læs her mere om fokusfagene Onsild Idrætsefterskole

Formål med fokusfagene

Formålet med fokusfagene er at skabe grundlaget for en øget fordybelse i de enkelte idrætter.

Dette vil opnås igennem specifik træning af idrætten, grundlæggende taktisk forståelse af spillet, idrætsteori omkring sporten, samt grundlæggende motivationsteorier.

Formålet er at tilbyde kommende elever et niveau, en træningsmængde og et indhold, som sikrer en høj kvalitet og bredde i idrætsfaget.

Fokusfagene skal skabe en grundig forståelse for spillet og øge elevernes færdigheder væsentligt. Der opsættes personlige mål for den enkelte elev, som vil blive fulgt af underviseren og løbende blive evalueret i en fremadrettet feedbackkultur.

Opbygning, samt indhold i faget

Fokusfaget kan vælges i min. 2 ud af 3 moduler i løbet af et skoleår på OIES.

Det tilstræbes at komme til turneringer og stævner i løbet af sæsonen og fokusholdet vil også komme ud og se kampe på højeste niveau i den gældende idræt.

Fokusholdene vil opleve udefrakommende oplægsholdere- og foredrag omhandlende idræt og motivation.

Der vil for den enkelte elev blive lavet en fysisk screening i starten af skoleåret og i slutning af skoleåret; både en konditionstest og BMI.

Skolens aktive og målrettede kostpolitik skal følges, når man er en del af et fokushold.

morgenidræt

3 gange om ugen starter dagen med morgenidræt i 45 minutter.
2 morgener er det drenge/pigegymnastik og 1 gang er enten bold, fitness eller parasport, der er på programmet.

23 (1)

opvisning

På Onsild Idrætsefterskole arbejder vi frem mod en gymnastikopvisning af en varighed af ca. 25 minutter. Opvisningen består af fællesserier, drengeserier, pigeserier, spring og tilvalgsfaget Jump & dance

IMG 5668

fællesgymnastik

1 gang om ugen hen over skoleåret er der fællesgymnastik for samtlige elever. Fællesgymnastik består af rytme, dans, lege og meget andet.
Det er også her den årlige gymnastikopvisning udarbejdes og sammensættes.

fokusfag

Eleverne vælger fokusfag til hvert af de 3 moduler. Det er muligt at vælge de samme fag mere end en gang i løbet af året, hvis der er sportsgrene man gerne vil dyrke mere af.

Se fokusfag

Instruktørkursus i børneidræt

For elever i 10. klasse er det obligatorisk at deltage i et kursus i børneidræt. Det består af såvel en teoretisk som en praktisk del. I den praktiske del underviser holdet 0. til 3.klasse på Mariagerfjord Idrætsskole i idræt.

IMG 5668
19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Bliv Elev Icon
Onsild livet
Visit Icon
Besøg os