Vores værdier

Onsild Idrætsefterskole ønsker, at eleverne oplever en stor personlig udvikling både social og faglig. Dette med udgangspunkt i en atmosfære af åbenhed og tillid.

10. klasse på lille efterskole i Nordjylland

Tolerance og forståelse

Onsild Idrætsefterskole ønsker, at eleverne i mødet med forskellighed opnår tolerance og forståelse for andre for derigennem at udvikle deres relationskompetencer.

Det er skolens målsætning, at der på hvert elevhold optages selvhjulpne elever med fysiske handicaps samt et vist antal inklusionselever som i videst muligt omfang følger den almindelige undervisning, og som integreres i samværet med de øvrige elever.

IMG 9108
1920 02 Introtur016
IMG 6274

Onsild Idrætsefterskole har et dannelsesideal, som tager udgangspunkt i:
- Demokratisk dannelse
- Respekt for hinanden
- Ansvar for egen udvikling
- En bevidst selvindsigt
- At se sin egen adfærd og handlinger som grundlag for hvordan andre ser på en

 

Onsild Idrætsefterskole har et uddannelsesideal, som tager udgangspunkt i:

- Nærværende og målrettet undervisning
- En målrettet og dialogbaseret uddannelsesvejledning
- Differentieret undervisning

 

Onsild Idrætsefterskole ønsker at skabe en hverdag, hvor eleverne møder:

- Krav om at tage medansvar for fællesskabet
- Nærværende undervisning
- Brede idrætstilbud og motivation til fortsat uddannelse og engagement i den folkelige idræt
- Sang, fortælling og musiske fag
- Sund kost

Med henblik på at bibringe eleverne forståelse for deres medansvar for skolens virke inddrages de aktivt i skolens praktiske hverdag.

28
7
8

Værdigrundlag

På Onsild Idrætsefterskole ønsker vi at afspejle livets mangfoldighed og forskellighed.

Idræt ser vi som basis for fælles glæde og fysisk udfoldelse, hvor alle kan være med.

I et forpligtende fællesskab ønsker vi at skabe mulighed for, at skolens elever udvikler initiativ og ansvarlighed.

Vi ønsker at styrke elevernes personlige udvikling både socialt og fagligt.

 

Nøgleord for Onsild Idrætsefterskole 

- Oplevelser
- Engagement
- Fællesskab
- Initiativ
- Udvikling
- Tolerance
- Ansvarlighed
- Bevægelse
- Dannelse
- Rummelighed
- Dialog
- Relationer

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet