Det formelle

På siden kan du læse om alle de formelle ting i forbindelse med et efterskoleophold på Onsild Idrætsefterskole. Vi laver hvert år en undervisningsmiljøundersøgelse med elevholdet og en tilfredshedsundersøgelse med elevernes forældre, så vi får et redskab til ændringer i vores praksis.

19 (1)
IMG 7849

Optagelse af elever med handicap

Der optages hvert år et antal elever med fysiske handicaps. Disse elever skal være selvhjulpne.

Gruppen af elever med fysiske handicap, som vi henvender os til er:

-Bevægehandicappede, lettere spastisk lammede, kørestolsbrugere
-Svagtseende og blinde.
-Elever med Aspergers syndrom, Turette, OCD eller ADHD i lettere grad.

Fodbold Drenge som fokusfag

Grib chancen

Det er en stor beslutning at tage på efterskole. Især for unge med et handicap – og for deres forældre – kan det være umuligt at forestille sig, hvordan det skal gå, uden det trygge netværk som forældre og søskende udgør. Men unge med et handicap har, ligesom andre unge, brug for at løsrive sig fra hjemmet og bevise, at de kan stå på egne ben. Når inklusion skal lykkes, kræver det en stor indsats af alle – også af den unge med et handicap. Men i gruppen af øvrige elever med handicap kan man få gode råd og aflure “staldfiduser”. Elever, der ikke tidligere har været tæt på mennesker med et handicap, kan lære rigtig meget af at gå på en skole, hvor de får kammerater, hvis forudsætninger er væsentligt forskellige fra deres egne.

Støttetimer

På baggrund af en udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i elevens hjemkommune kan der – såfremt SU-styrelsen bevilger det – gives støttetimer til undervisningen i boglige fag,fokusfag og idræt.

Støtten gives som hovedregel i klassen, og vi tilbyder ikke egentlig specialundervisning.

I idrætsundervisningen inkluderes elever med handicap i det omfang, det er muligt evt. ved hjælp af en støttelærer.

Hvis inklusion i den almindelige idrætsundervisning ikke skønnes muligt, da gives der særligt tilrettelagt undervisning i idræt (motorisk træning), hvilket er obligatorisk i samme omfang, som der er obligatorisk idræt for skolens øvrige elever.

hjælpemidler

Elever, der har brug for hjælpemidler, som f.eks: PC, tale- og forstørrelsesprogrammer, CCTV, braille lite eller lign, kan selv medbringe disse – eller vi kan på baggrund af udtalelse fra PPR i elevens hjemkommune søge SU-styrelsen om sådanne hjælpemidler.

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet