vejledning på Onsild

Skolevejledningen på Onsild Idrætsefterskole varetages af Louise Brøndum og Peter Jokumsen, der begge er lærere på efterskolen.

IMG 1404 (1)

Formål med vejledningen

På OIES følger vi Efterskoleforeningens vejledningssyn: den integrerede vejledning. Vejledningen af vores unge foregår nemlig i mange kroge af skolen, bl.a. i hallen, i undervisningen, i køkkenet og i kontaktgruppen.

Derudover får alle skolens elever mindst to samtaler med fokus på uddannelsesvejledning med Peter Jokumsen eller Louise Brøndum, der er skolens vejledere. Vejledningen gives til alle, på trods af tidligere uddannelsesparathedsvurdering (UPV), da vi mener, at alle unge har ret til kvalificeret vejledning til at planlægge egen uddannelsesvej.

Formålet med vejledningen på OIES er at give vores elever de bedste forudsætninger til at træffe kompetente valg for netop deres livsbane. Ikke kun når det kommer til uddannelse og karriereveje men også personlige livsvalg. På OIES vil vi give eleverne et solidt fundament, der støtter dem resten af livet.

IMG 3253
DSC 1813
IMG 6090

Uddannelsesplan
Vejledningen tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, og hver elev vil få min. to samtaler med 1 af vejlederne i løbet af skoleåret. Vi vil arbejde videre på elevens studievalgsportefolio, som skal sendes med til den kommende uddannelsesinstitution sammen med ansøgningen om optagelse. Dette sker via optagelse.dk

IMG 1555

"Vejledning gav mig et super godt indblik i mine muligheden fremadrettet, jeg fik hjælp til at afklare mit valg for tiden efter efterskolen"

CC

Tilmelding via optagelse.dk

Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne sker midt i februar. Vejlederne hjælper med at udfylde ansøgningsskemaerne på www.optagelse.dk og med at tjekke dem, før de digitalt sendes til de respektive ungdomsuddannelser. FTU-skemaet skal underskrives af eleven og forældrene inden 1. marts.

Kreativ Oversigts 1
Onsild 270 754X424 Acf Cropped

Brobygning
Eleverne i 10. klasse deltager i den obligatoriske brobygning i 1 uge i løbet af november måned. Brobygningen har til formål at bidrage til afklaring af valg af ungdomsudannelse efter 10. klasse. Eleverne er i brobygning i Hobro, Viborg eller Aalborg for at kunne tilgodese alle ønsker. Eleven bor på Onsild Idrætsefterskole, som betaler udgifterne til transport.

Obligatorisk selvvalgt opgave
Denne opgave, forkortet OSO, er en obligatorisk opgave, som elever i 10. klasse skal udfærdige. Opgaven tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og har til formål at øge elevens afklaring i forhold til en kommende ungdomsuddannelse. Opgaven påbegyndes i november og afsluttes med en fremlæggelse for OSO-vejlederen i begyndelsen af februar.

Information
Hvis man har adgang til internettet er der portalen Uddannelsesguiden hvor der er et stort udbud af informationer om f.eks. ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, adgangskrav, jobmuligheder og meget mere. Prøv også at lege lidt med boksen “Spil og værktøjer”. Hjemmesidens adresse er www.ug.dk

Skole-hjem samarbejde
Vi har som udgangspunkt, at elevens fremtidige uddannelsesdrømme er et naturligt samtaleemne i hjemmet. Derfor er forældre selvfølgelig velkommen til at kontakte vejlederne for en uddybende samtale om, hvilke muligheder eleven har.

IMG 1404

Årsplan

august

Valg af boglige fag i forhold til ønske om ungdomsuddannelse.

10. klasse tilmelder sig brobygning på to ungdomsuddannelser

september/oktober

1. samtalerunde med vejlederen igangsættes og fortsætter løbende.

november

Arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave.

Brobygning på ungdomsuddannelserne for 10. klasse i en uge.

december

Karakterer overføres til optagelse.dk sammen med uddannelsesparathedsvurderingen.

januar

Ungdomsuddannelserne begynder at have Åbent Hus arrangementer (følg med på institutionernes hjemmeside og facebook)

februar

Afsluttende vejledningssamtaler afholdes med henblik på ansøgning til ungdomsuddannelserne via optagelse.dk. Studievalgsportefolio er klar til vedhæftning, så elever og forældre kan underskrive digitalt i vinterferien.

marts

Fælles tilmelding til ungdomsuddannelserne. Ansøgningsskema skal sendes senest den 1. marts. Ansøgningsskema skal sendes digitalt.

april/maj

Eleverne får standpunktskarakterer som overføres til optagelse.dk samt sidste parathedsvurdering som ligeledes overføres til optagelse.dk og UU i hjemkommunen. I slutningen af maj får den enkelte elev besked fra den ønskede uddannelsesinstitution omkring optagelse.

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

IMG 1933 (1)

Peter Jokumsen

Lærer

Dansk, Tysk, Medborgerskab, Fodbold, volleyball, Drengehåndbold

Ansat siden 2019
IMG 2310

Louise Brøndum

Lærer

Matematik, Dansk, Medborgerskab, Krea, Uddannelsesvejleder

Ansat siden 2023
Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet