fysioterapeut

Onsild Idrætsefterskole har indgået en samarbejds- aftale med Michael Svendsen, som er uddannet fysioterapeut.
Samarbejdet foregår mellem skolens skadeslærer og fysioterapeuten

IMG 5800

Tre overordnede mål

1. Forebyggelse
Forebyggende behandlinger/øvelser for den enkelte elev.

a. Løbende screeninger af eleverne

  • løbetest
  • styrketest

b. Vi ønsker at forebygge, at eleverne fejlbelastes eller overbelastes.
Dette vil vi forsøge at undgå ved, at alle elever screenes for kendte skader eller småproblemer.

 

2. Vedligeholdelse
Efterfølgende bliver eleven præsenteret for et øvelsesprogram, som tilgodeser den enkeltes behov. Programmet vil indeholde alternative øvelser, som eleven kan udføre, hvis man ikke kan deltage i den fysiske undervisning. Skadeslæreren har her det daglige ansvar for, at programmerne overholdes og udføres. Dette vil give skolens lærere arbejdsro, så de ikke hver gang en elev er småskadet, skal bruge tid på at finde alternative aktiviteter til vedkommende. Fremover vil eleven have et fysisk træningsprogram som alternativ til den træning, man ikke kan deltage i. Samtidig ved elever og lærere, at eleverne deltager i undervisningen i det omfang, der er helbredsmæssigt forsvarligt.

 

3.Professionel behandling
Er der en elev med en skade eller en overbelastning, så har fysioterapeuten en behandlende funktion, så eleven kommer så hurtigt i gang igen som muligt.

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet