fysioterapeut

Onsild Idrætsefterskole har indgået en samarbejdsaftale med Nørager Fysioterapi

Samarbejdet foregår mellem skolens skadeslærer, Gitte og fysioterapeuten. Hvor skolen har lavet en aftale om et tilbud hvor det ugentligt er muligt at elever med opståede problematikker kan screenes, vurderes og vejledes til enten selvhjælp eller ved vurderet behov opstart af et individuelt behandlings-/trænings- forløb.

Fysioterapueten kommer derfor på skolen hver torsdag hvor der udover screeningerne også varetager behandling og træning af HC-eleverne som har et særligt behov for fysioterapi (Speciale 62)

IMG 5800

Tre overordnede mål

Målet med at have samarbejdet med Fysioterapeuten er at nedbringe og minimere fraværet i de fysiske timer, gymnastik såvel som fokusfagstimerne og selvfølgelig ikke mindst den årlige skitur.

1. Forebyggelse

Forebyggende behandlinger/øvelser for den enkelte elev. Helt konkret for at nedbringe fravær i de fysiske timer.

a. Screeninger af alle eleverne tre gange årligt, i sammenhæng med skolens øvrige test protokol:

b. Vi ønsker at forebygge, at eleverne fejlbelastes eller overbelastes hvorfor de tilbydes hurtig screening og vejledning, som aftale via skolens skadeslære.

 2. Vedligeholdelse

Dette vil give skolens lærere arbejdsro, så de ikke hver gang en elev er småskadet, skal bruge tid på at finde alternative aktiviteter til vedkommende. Samtidig ved elever og lærere, at eleverne deltager i undervisningen i det omfang, der er helbredsmæssigt forsvarligt.

3.Professionel behandling

Er der en elev med en skade eller en overbelastning, så har fysioterapeuten en behandlende funktion, så eleven kommer så hurtigt i gang igen som muligt.

Dette kræver opstart af et behandlingsforløb uden for sygesikringen da det ikke er tilladt for fysioterapeuten at behandle uden for klinikken under sygesikringens rammer. Dette er der dog også nogle fordele ved som følgende:

  • Hurtig screeningsprocedure
  • Hurtig efterfølgende igangsættelse af behandlingsforløb (uden kontakt til læge)
  • Effektiv behandling på skolen uden transport til klinikken og uden forældre skal køre barnet til behandling
  • Kendt behandler-ansigt på skolen med kendskab til dagligdagen på skolen og har kontaktmulighed internt med kontaktpersoner på skolen og i VIGGO.
  • Effektiv mulighed for inddragelse af skolen faciliteter i behandlingsforløbet
  • Og meget mere.!

 

Dette kræver en egenbetaling for forældrenes side som følger sygesikringens takster dog uden tilskuddet. Er man medlem af Danmark og/eller en sundhedsforsikring som man ønsker at benytte er dette en sag mellem jer og jeres forsikring.

 

Behandlings taksterne er:

Første konsultation – 493,06 kr.
Normal behandling – 313,51 kr.
Holdtræning – 135 kr.

 

Specielt for HC-elever med en §62 henvisning.

Man skal inden opstart på skolen anmode egen eller henvisende læge om at elevens behandling er om befattet hjemme behandling da det ellers ikke er muligt for fysioterapeuten at udføre behandlingen på skolen da dette strider mod de gældende regler.

19

Besøg os

Har du lyst til at se vores skole og høre lidt om hvordan det er at være elev på Onsild Idrætsefterskole, så tilmeld dig én af følgende datoer i nedenstående formula

Book besøg

Visit Icon
Besøg os
Bliv Elev Icon
Onsild livet