Undervisningen > Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø

Det æstetiske og det fysiske

Vi er til stadighed opmærksomme på, at det har stor betydning for såvel elever som medarbejdere at færdes i et rart miljø.

Vi bestræber os på at vore fysiske rammer er hensigtsmæssige for såvel undervisning som for det efterskoleliv, der leves her.

Vi sørger for, at der er rent i huset, og vi har en høj vedligeholdelsesstandard, idet vi har den opfattelse, at hvis omgivelser er pæne, så vil man også passe bedre på tingene.

Det psykiske

Via spørgeskemaundersøgelser, fællesmøder, kontaktgruppemøder, samtaler med enkelte elever og fortælletimer skabes overblik over elevernes trivsel – såvel individuelt som i fællesskabet.

Vi har meget fokus på mobning og har et valgsprog, der lyder: På Onsild Idrætsefterskole skal der være plads til alle.

Via et fællesråd har eleverne mulighed for at få indflydelse på deres efterskoleophold, og i forskellige fora har de mulighed for at give deres mening til kende.

Undervisningsmiljøvurdering

Se den her