Undervisningen > Idrætsfag

Idræt på Onsild Idrætsefterskole

På Onsild Idrætsefterskole består idrætsfagene både af obligatoriske fag og fokusfag. Der er gode muligheder for at dyrke idræt i fritiden i skolens hal og også udendørs. De mange forskellige fag giver eleverne mulighed for at afprøve nye idrætsgrene.

Morgenidræt

4 gange om ugen starter dagen med morgenidræt i 45 minutter.
Nogle morgner er det de fokusfag eleven har valgt og andre morgener er det drenge/pigegymnastik eller fitness (konditionstræning), der er på programmet.

Gymnastikopvisning og fællesgymnastk

På Onsild Idrætsefterskole arbejder vi frem mod en gymnastikopvisning af en varighed af ca. 25 minutter. Opvisningen består af fællesserier, drengeserier, pigeserier, spring og tilvalgsfaget Jump & dance.

1 gang om ugen i skoleårets første 7 måneder er der fællesgymnastik for samtlige elever. Fællesgymnastik består af rytme, dans, lege og meget andet.

Det er også her den årlige gymnastikopvisning udarbejdes og sammensættes.

Fokusfag

Formål med fokusfagene
Formålet med fokusfagene er at skabe grundlaget for en øget fordybelse i de enkelte idrætter.

Dette vil opnås igennem specifik træning af idrætten, grundlæggende taktisk forståelse af spillet, idrætsteori omkring sporten, samt grundlæggende motivationsteorier.

Formålet er at tilbyde kommende elever et niveau, en træningsmængde og et indhold, som sikre en høj kvalitet og bredde i idrætsfaget.

Fokusfagene skal skabe en grundig forståelse for spillet og øge elevernes færdigheder væsentligt. Der opsættes personlige mål for den enkelte elev, som vil blive fulgt af underviseren og løbende blive evalueret i en fremadrettet feedbackkultur.

Opbygning af, samt indhold i faget

Fokusfaget kan vælges i min. 2 ud af 3 moduler i løbet af et skoleår på OIES.

Det tilstræbes at komme til turneringer og stævner i løbet af sæsonen og fokusholdet vil også komme ud og se kampe på højeste niveau i den gældende idræt.

Fokusholdene vil opleve udefrakommende oplægsholdere- og foredrag omhandlende idræt og motivation.

Der vil for den enkelte elev blive lavet en fysisk screening i starten af skoleåret og i slutning af skoleåret; både en konditionstest og BMI.

Skolens aktive og målrettede kostpolitik skal følges, når man er en del af et fokushold.

Keywords

  • 2 timer og 45 minutter om ugen fordelt på to træningspas
  • Fordybelse
  • Kondition
  • Specifikke træningsøvelser
  • Taktiske og teoretiske oplæg
  • Deltagelse i turneringer og stævner flere gange i løbet af skoleåret

 Valg af fag

Eleverne vælger fokusfag til hvert af de 3 moduler.

Det er muligt at vælge de samme fag mere end en gang i løbet af året, hvis der er sportsgrene man gerne vil dyrke mere af.

Se oversigt over fagene her

 

Instruktørkursus i børneidræt

For elever i 10. klasse er det obligatorisk at deltage i et kursus i børneidræt.
Det består af såvel en teoretisk som en praktisk del.
I den praktiske del underviser holdet 0. til 3.klasse på Mariager Fjord idrætsskole i idræt.