Boglig Idrætsefterskole
–hvad er det?

Niveaudelt undervisning

På Onsild Idrætsefterskole møder alle eleverne niveauopdelt undervisning i fagene dansk, engelsk og matematik.

Eleverne er i første omgang med til selv at finde ud af hvilket niveau de er på.

Da alle holdene har timerne samtidig i netop de tre fag, vil der være mulighed for flytning fra et niveau til et andet i løbet af året. Dette sker dog kun igennem et samarbejde mellem eleven, faglæreren og kontaktlæreren.

Eleverne udtaler om niveauopdelt undervisning

”For første gang har jeg siddet sammen med en klasse, hvor jeg turde række hånden i vejret, uden at nogen kiggede underligt på mig. Jeg har altid fået ad vide, at jeg var så klog, og at jeg havde svar på alt. Det havde jeg måske også, men på Onsild har jeg slet ikke oplevet det som et problem, fordi jeg var sammen med andre på mit eget niveau”.

Tolærerordning

På Onsild Idrætsefterskole tilbyder vi undervisning i en lang række boglige fag og idrætslige fag.

Eleverne kan på Onsild i en lang række fag opleve at der er to lærere på i undervisningen. En primær faglærer og en støttelærer. Denne model er med til at give eleverne de bedst tænkelige forudsætninger for god indlæring og læringsoplevelse. Lærerne støtter op i såvel timerne som i studietiden hver aften mellem 18.30 og 19.30.

 

Eleverne udtaler om tolærerordningen

”Det er superfedt at kunne få hjælp af en lærer, som går nede blandt eleverne hele tiden. Så kan man hurtigere få svar på sine ting og føler man kommer meget længere i timerne”.