Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /srv/users/onsild/apps/onsild/public/wp-content/themes/website/inc/functions.inc on line 195

Om Onsild Idrætsefterskole

Det æstetiske og det fysiske

Vi er til stadighed opmærksomme på, at det har stor betydning for såvel elever som medarbejdere at færdes i et rart miljø.

Vi bestræber os på at vore fysiske rammer er hensigtsmæssige for såvel undervisning som for det efterskoleliv, der leves her.

Vi sørger for, at der er rent i huset, og vi har en høj vedligeholdelsesstandard, idet vi har den opfattelse, at hvis omgivelser er pæne, så vil man også passe bedre på tingene.

Det psykiske

Via spørgeskemaundersøgelser, fællesmøder, kontaktgruppemøder, samtaler med enkelte elever og fortælletimer skabes overblik over elevernes trivsel – såvel individuelt som i fællesskabet.

Vi har meget fokus på mobning og har et valgsprog, der lyder: På Onsild Idrætsefterskole skal der være plads til alle.

Via et fællesråd har eleverne mulighed for at få indflydelse på deres efterskoleophold, og i forskellige fora har de mulighed for at give deres mening til kende.

IT på Onsild Idrætsefterskole

Trådløst netværk
Der er trådløst netværk på skolen. Du kan således komme på nettet overalt på skolen – også fra elevværelserne.

Egen computer
Du skal helst medbringe din egen bærbare PC, da IT er en integreret del af undervisningen. Der er ikke plads til stationære computere på elevværelserne

Intranet
Kommunikationen mellem lærere og elever foregår også på vores intranet, hvor der udveksles meddelelser, lektier og dokumenter der skal bruges i undervisningen. Intranettet bruges også til evalueringer, spørgeskemaundersøgelser og aflevering af opgaver.

EDB-arbejdspladser
På skolen er der et antal computere, som eleverne kan bruge til lektielæsning, udprintning og i fritiden.

Interaktive tavler
Vi har interaktive tavler i alle klasseværelser, hvilket også er en stor fordel for vore svagtseende elever, da de kan få tavlebilledet præsenteret direkte på deres egen computerskærm.

IT-valgfag
Der er forskellige IT-valgfag, hvor man f.eks. arbejder med: hjemmesider, filmredigering, spil-programering og Office-pakken.