Vi søger viceforstander

 

 

Ansøgnings fristen var 10. august kl. 12.

Er du den helt rette, til at tiltræde i jobbet som viceforstander?

Vi er en almen idrætsefterskole med 105 elever og 22 ansatte. Sammensætningen af vores elevhold er en almen elevgruppe, ca. 5 selvhjulpne handicappede elever, ca. 5 inklusionselever og ca. 15 elever med læse/stavevanskeligheder.

I vores hverdag lægger vi stor vægt på idræt samtidig med, at vores niveaudelte undervisning skaber optimale forhold for elevernes faglige udvikling.

Vores velholdte skole med gode faciliteter ligger 6 km uden for Hobro lige ved E45.

Vi søger en viceforstander med åbenlyse lederevner, som er rummelig og empatisk, har gode kommunikative evner og kan skabe gode relationer. Derudover er en god humoristisk sans et plus.

Viceforstanderen skal have nogen ledelseserfaring, tydelige lederegenskaber, interesseret i idræt og være i stand til at indgå i dialogbaseret ledelse sammen med forstanderen og de øvrige medarbejdere på skolen.

Erfaring med efterskoleverdenen foretrækkes.

Vores nye viceforstander skal:

·         Stå i spidsen for vores PR og markedsføring.

·         Tilrettelægge vores hverdag gennem skemalægning og timeregistrering via VIGGO.

·         Sammen med forstanderen videreudvikle vores dialogbaserede og pædagogiske linje.

·         Have overblik over optaget af elever til kommende elevhold.

·         Indgå i et dynamisk lederteam.

·         Være en tydelig person for både elever og ansatte

Viceforstanderstillingen indeholder 50% ledelse og 50% lærertimer med følgende indhold:

·         Boglige fag

·         Idrætsfag

·         Fortælletimer

·         Tilsyn

·         Kontaktlærer

·         Værelseslærer

·         Øvrige opgaver

 

Er du vores kommende viceforstander?

Så send en ansøgning til os senest mandag den 10. august 2020 kl. 12.

Ansøgning, CV og relevante bilag skal være gemt som 1 pdf og skal vedhæftet formularen herunder.

1.samtalerunde afholdes mandag den 17. august 2020. Der vil være en 2. samtalerunde, der afvikles 24. august 2020. Tiltrædelse sker hurtigst muligt derefter.

Ansættelse i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Yderligere oplysninger og rundvisning på skolen kan fås hos forstander Jesper Kristensen på telefon 40476866. Rundvisningerne vil ligge den 3. og 4. august efter aftale med forstanderen.

Ansøgningsfristen var 10. august kl. 12