For forældre > Onsilds organisation

Onsilds organisation

Skolekreds

Skolekredsen er det lovmæssige grundlag for skolen og hele dens virke. Fra skolekredsens medlemmer vælges medlemmer til bestyrelsen, som er skolens øverste myndighed.

Som medlem af vores skolekreds er det vores ønske, at du oplever en skole i bevægelse og med arrangementer, som også har din interesse.

Hvordan bliver man medlem af skolekredsen?

  • Som forældre er man automatisk med i skolekredsen, fra den dag barnet starter på skolen.
  • Her er det gratis det første år, hvorefter man på lige vilkår med alle.
  • Andre medlemmer er forpligtet til at betale for medlemskabet.
  • Man kan rette henvendelse til skolen og ønske om optagelse hertil.  Bestyrelsen kan herefter godkende kandidaten.

Som medlem får du:

  • Indkaldelse til samt indflydelse på skolens årlige generalforsamling
  • Invitation til en række foredrag med eksterne foredragsholdere
  • Invitation til en række skoleaktiviteter såsom dramaforestilling mv.    på skolen.
  • Nyhedsbreve fra skolen ca. 6 gange om året, med diverse   nyheder relateret til skolen og livet på skolen.
  • Titel af at være ambassadør for vores efterskole.

Jo flere gode fortællinger, I som skolekredsmedlemmer bidrager med i jeres omegn og omgangskreds, des mere stabil er elevgrundlaget på skolen.

Vi glæder os over dit engagement og byder dig velkommen.

Har dette vakt din interesse så kontakt skolen for yderligere oplysninger på
98544433, eller ved at skrive til kontor@onsild.dk

Venlig hilsen

Søren Haubjerg
Forstander

Onsild Idrætsefterskoles bestyrelse:

Formand:

Karen Høj Kjeldsen

Risbjergvej 11 9269 Gistrup

Mobilnr. : 22927752

E-mail: karenhoej@gmail.com

 

Næstformand:

Nicolaj Foldager

Skolebakken 4

8700 Horsens

Mobilnr. : 30262849

E-mail:  nicolajfoldager@hotmail.com

 

Øvrige medlemmer:

Thomas Storm

Skovhøjvej 105

8361 Hasselager

Mobilnr. : 86127128

E-mail : sales@workfitness.dk

 

Anette Larsen

Forsythiavej 35

Hørby

9500 Hobro

Mobilnr. : 23666796

E-mail: internette_@hotmail.com

 

Anders Petersen

Silkeborgvej 186  3.tv

8000 Århus C

Mobilnr. : 27581554

E-mail: anderspetersen1@hotmail.com

 

I skolens bestyrelsesmøder deltager skolens forstander og viceforstander, samt en medarbejderrepræsentant.

 

Skolens generalforsamling afholdes hvert år i maj.

Se skolens vedtægter her!