For forældre > Fysioterapeut

Fysioterapeut

Onsild fysioterapeut

Onsild Idrætsefterskole har indgået en samarbejds- aftale med Ole Christensen, som en uddannet fysioterapeut.

Samarbejdet foregår mellem skolens skadeslærer og fysioterapeuten

Tre overordnede mål:

1.   Forebyggelse 
Forebyggende behandlinger/øvelser for den enkelte elev.

a.  Screeninger af alle eleverne tre gange årligt:

  • løbetest
  • vægt
  • styrketest

b.  Vi ønsker at forebygge, at eleverne fejlbelastes eller overbelastes.
Dette vil vi forsøge at undgå ved, at alle elever screenes for kendte skader eller småproblemer.

2.   Vedligeholdelse
Efterfølgende bliver eleven præsenteret for et øvelsesprogram, som tilgodeser den enkeltes behov. Programmet vil indeholde alternative øvelser, som eleven kan udføre, hvis man ikke kan deltage i den fysiske undervisning. Skadeslæreren har her det daglige ansvar for, at programmerne overholdes og udføres. Dette vil give skolens lærere arbejdsro, så de ikke hver gang en elev er småskadet, skal bruge tid på at finde alternative aktiviteter til vedkommende. Fremover vil eleven have et fysisk træningsprogram som alternativ til den træning, man ikke kan deltage i. Samtidig ved elever og lærere, at eleverne deltager i undervisningen i det omfang, der er helbredsmæssigt forsvarligt.

3.   Professionel behandling
Er der en elev med en skade eller en overbelastning, så har fysioterapeuten en behandlende funktion, så eleven kommer så hurtigt i gang igen som muligt.