Er du vores kommende Viceforstander?

Onsild Idrætsefterskole søger ny Viceforstander

Da vores nuværende viceforstander overtager forstanderjobbet, søger vi en ny viceforstander pr. 1/8-2019.

 

Vi er en almen idrætsefterskole med 93 elever og 20 ansatte. Sammensætningen af vores elevhold er en almen elevgruppe, ca. 5 selvhjulpne handicappede elever, ca. 5 inklusionselever og ca. 10 elever med læse/stavevanskeligheder.

I vores hverdag lægger vi vægt på idræt samtidig med, at vores niveaudelte undervisning skaber optimale forhold for elevernes faglige udvikling. Vores velholdte skole med gode faciliteter ligger 6 km uden for Hobro lige ved E45.

Vi søger en viceforstander, som er rummelig og har gode kommunikative evner, hvor det empatiske, det relationelle og humoren er centrale værdier. Viceforstanderen skal have nogen ledelseserfaring, tydelige lederegenskaber og være i stand til at indgå i dialogbaseret ledelse sammen med forstanderen. Erfaring med efterskoleverdenen foretrækkes.


Vores nye viceforstander skal

 • Stå i spidsen for vores PR og markedsføring.
 • Tilrettelægge vores hverdag gennem skemalægning og timeregistrering via VIGGO.
 • Sammen med forstanderen videreudvikle vores dialogbaserede, pædagogiske linje.
 • Have overblik over optaget af elever til kommende elevhold.
 • Indgå i et dynamisk lederteam.
 • Være en tydelig person for både elever og ansatte

50% lærertimer med

 • Boglige fag
 • Idrætsfag
 • Fortælletimer
 • Tilsyn
 • Kontaktlærer
 • Værelseslærer
 • Øvrige opgaver

Er du vores kommende viceforstander?

Så send en ansøgning til os senest fredag den 3.maj 2019 kl. 12.

Din ansøgning skal sendes til kontor@onsild.dk. Ansøgningen skal sendes som PDF fil og indeholde ansøgning, CV og andre relevante bilag. Samtaler afholdes i uge 20. Der vil være en 2. samtalerunde og i den forbindelse må du forvente at skulle deltage i en profiltest. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger og rundvisning på skolen kan fås hos viceforstander Jesper Kristensen på telefon 40476866 eller 98544433, der træffes bedst på hverdage mellem kl. 10 og kl. 14.