Om Onsild > Støttemuligheder

Optagelse af elever med særlige behov

Grib chancen

Det er en stor beslutning at tage på efterskole. Især for unge med et handicap – og for deres forældre – kan det være umuligt at forestille sig, hvordan det skal gå uden det trygge netværk som forældre og søskende udgør.

Sammensætningen af elevholdet på Onsild Idrætsefterskole er:

almen elevgruppe
op til 5 inklusionselever
op til 10 elever med læse/stavevanskeligheder
op til 5 selvhjulpne handicappede elever

Gruppen af elever med fysiske handicap, som vi henvender os til er:

  • Bevægehandicappede, lettere spastisk lammede, kørestolsbrugere
  • Svagtseende og blinde
  • Elever med Aspergers syndrom, Tourette, OCD eller ADHD i lettere grad.

Stå på egen ben

Unge med et handicap har, ligesom andre unge, brug for at løsrive sig fra hjemmet og bevise, at de kan stå på egne ben.

Når inklusion skal lykkes, kræver det en stor indsats af alle – også af den unge med et handicap. Men i gruppen af øvrige elever med handicap kan man få gode råd og aflure “staldfiduser”.

Elever, der ikke tidligere har været tæt på mennesker med et handicap, kan lære rigtig meget af at gå på en skole, hvor de får kammerater, hvis forudsætninger er væsentligt forskellige fra deres egne.

Støttetimer

På baggrund af en udtalelse fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i elevens hjemkommune kan der – såfremt SU-styrelsen bevilger det – gives støttetimer til undervisningen i boglige fag, fokusfag og idræt.

Støtten gives som hovedregel i klassen, og vi tilbyder ikke egentlig specialundervisning.

I idrætsundervisningen inkluderes elever med handicap i det omfang, det er muligt evt. ved hjælp af en støttelærer.

Hvis inklusion i den almindelige idrætsundervisning ikke skønnes muligt, da gives der særligt tilrettelagt undervisning i idræt ( motorisk træning ), hvilket er obligatorisk i samme omfang, som der er obligatorisk idræt for skolens øvrige elever.

Hjælpemidler

Elever, der har brug for hjælpemidler, som f.eks: PC, tale- og forstørrelsesprogrammer, CCTV, braille lite eller lign, kan selv medbringe disse – eller vi kan på baggrund af udtalelse fra PPR i elevens hjemkommune søge SU-styrelsen om sådanne hjælpemidler.