Nyheder > To ledige stillinger på Onsild!

Vi søger en dygtig lærer og en lærerbarselsvikar!

Onsild Idrætsefterskole søger pr. 1. august 2019 en dygtig lærer og en lærerbarselsvikar fra 1. okt.

Da en af vores dygtige lærere har søgt nye udfordringer, samt at en lærer er i lykkelige omstændigheder, søger vi lige præcis dig, til at undervise i flere af følgende fag: Matematik, geografi, fysik, dansk, tysk, musik, floorball, volleyball og fodbold.

Det bedes fremgå tydeligt i et afsnit i din ansøgning, hvilke fag du kan undervise i.

Det er med stor begejstring, at vi i dagligdagen arbejder med niveauopdelt undervisning i 9. og 10. kl. I dette undervisningssetup har vi en forventning om, at duk an se dig selv undervise både vores stærkeste såvel som vores mest udfordrede elever i dine fag.

Du elsker at indgå i dine faglige teams, hvor fundamentet er faglig sparring og kompetenceløft.

I skolens udbud af idrætslige fokusfag kan du se dig selv udvikle og undervise i sportsgrenene floorball, volleyball og meget gerne også fodbold. Du brænder for at arrangere kampe med omkringliggende klubber og efterskoler til glæde for vores elever.

Ud over disse konkrete undervisningsopgaver ser du dig selv som en kompetent og motiveret kontaktlærer, som har et klart sigte, der går på at dine og skolens øvrige elever, udvikler sig menneskeligt og socialt.

Til opgaven som efterskolelærer hører også aften- og weekendtilsyn, som du brænder for, da det giver rig mulighed for udviklende relatíonsarbejde med såvel eleverne som dine nye kollegaer.

Onsild Idrætsefterskole har et fyldt elevhold med 93 elever og både i vores undervisning og i vores samvær med eleverne, lægger vi stor vægt på at skabe et trygt og udviklende lærings- og dannelsesmiljø. Det er vigtigt, at du som vores kommende kollega har et godt humør, og har lyst til at engagere dig i livet på skolen og dermed positivt medvirke til at fremme dette miljø.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolen på tlf. 9854 4433 eller til viceforstander Jesper Kristensen på mobil 4047 6866.

Ansøgningsfrist er fredag d. 21. juni kl. 12.00. Samtaler vil finde sted i uge 26 for begge stillinger.

Søg endvidere oplysninger om skolen på www.onsild.dk.

Ansættelsen er fra 1. august 2019 for læreren og d. 1. oktober for lærerbarselsvikariatet. For begge stillinger sker de efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgningen sendes elektronisk senest fredag d. 21. juni kl. 12.00 til viceforstander@onsild.dk

19-06-2019