Økonomi

Betaling skoleåret 2020/21

Pris pr. uge kr. 2.395 i 42 uger = kr. 100590,00 inkl. materialer, rejser m.v.

Fra kr. 100590,00 fratrækkes den statslige elevstøtte.

Ved indmeldelse betales et gebyr på 1500 kr., som dækker adm.gebyr, skoledragt, gymnastiktøj samt t-shirt og shorts, som eleven modtager i begyndelsen af skoleåret. Gebyret refunderes ikke.

Senest 15. marts inden skoleårets start indbetales á conto 3.000 kr. i skolepenge. Dette beløb modregnes i den endelige egenbetaling.

Resten af elevbetalingen betales over 11 månedlige rater fra juli til maj.

Hvis I som familie afbryder skoleopholdet, skal dette meddeles skriftlig pr. e-mail til kontor@onsild.dk . Ved afbrydelse af opholdet på skolen opkræves der et afbrydelsesgebyr på 8000 kr.

Det er muligt at ansøge om individuel elevstøtte, ring til skolen på 98544433 for at høre nærmere.

Søskenderabat

Har I to eller flere børn, der skal gå på skolen samtidigt, tilbydes I en rabat på kr. 10.000 til skolepengebetaling.

Beregn din pris her

Har du spørgsmål til din pris, så ring på 98544433.

AFTALER OG VILKÅR FOR VORES FREMTIDIGE SAMARBEJDE.

For at få det bedst mulige samarbejde omkring efterskoleopholdet har vi sammenfattet vilkår og fælles aftaler. Med jeres underskrift
tilkendegiver I, at I er enige og vil efterleve dem efter bedste evne.

Her kan du se alle aftaler og vilkår.